30 Days of Python | Unlock your Python Potential

This is share svg Chia sẻ với mọi người

30 Days of Python | Unlock your Python Potential

Python is simple enough for beginners, powerful enough for the pros. Use it for IOT, Web Scraping, Big Data, and more.

Bạn sẽ học được:

 • Understand the Basics of Python
 • Build Applications using Python
 • Send Emails with Python
 • Scrape Websites with Python to pull data
 • Scrape dynamic-loaded (javascript-loaded) Websites with Python
 • Read and Parse emails using Python
 • Read / Write CSV (comma separated values) files to work in Excel/Numbers
 • Use the Twitter API to send tweets easily through a few lines of code
 • Use the Yelp API to pull data about all businesses they have on their site

Yêu cầu:

 1. We show you how to install Python and how to work with it
 2. Mac OS X or Higher, Windows 8 or Higher, Linux
30 Days of Python | Unlock your Python Potential

Cùng chuyên mục Development

Lập trình C# và lập trình game với Unity cơ bản

Lập trình C# và Unity cơ bản cho người mới bắt đầu, chưa biết gì về lập trình

Miễn phí

10

3936

Học Ruby on Rails Căn Bản

Khoá học giúp bạn có cái nhìn tổng thể về Ruby on Rails và cách xây dựng một ứng dụng thực tế bằng Ruby on Rails.

Miễn phí

10

912

Phân tích số liệu với phần mềm R

Cấu trúc dữ liệu và lập trình trên phần mềm R trong phân tích và trình bày số liệu

Miễn phí

10

318

images/calltobg.jpg

Nhớ like Fanpage UdemyVN.net bạn nhé

Tham gia để cùng chia sẻ và nhận hàng ngàn khóa học miễn phí từ Udemy hàng ngày.

Like Fanpage