Angular 2+ with Typescript - Essential Training

This is share svg Chia sẻ với mọi người

Angular 2+ with Typescript - Essential Training

Learn Angular 2 (or 4) from the ground up | This course combines a Project, Slides and Quizzes | Perfect for beginners

Bạn sẽ học được:

  • Understand the Fundamental Concepts of Angular 2
  • Develop Angular 2+ Applications using Best Practices
  • Learn and Use TypeScript
  • Understand Modules, Components, Routing and Services
  • Understand HTTP and Observables
  • Know how to pass Data between components using Input and Output

Yêu cầu:

  1. Basics of Javascript
Angular 2+ with Typescript - Essential Training

Cùng chuyên mục Development

Lập trình C# và lập trình game với Unity cơ bản

Lập trình C# và Unity cơ bản cho người mới bắt đầu, chưa biết gì về lập trình

Miễn phí

10

3936

Học Ruby on Rails Căn Bản

Khoá học giúp bạn có cái nhìn tổng thể về Ruby on Rails và cách xây dựng một ứng dụng thực tế bằng Ruby on Rails.

Miễn phí

10

912

Phân tích số liệu với phần mềm R

Cấu trúc dữ liệu và lập trình trên phần mềm R trong phân tích và trình bày số liệu

Miễn phí

10

318

images/calltobg.jpg

Nhớ like Fanpage UdemyVN.net bạn nhé

Tham gia để cùng chia sẻ và nhận hàng ngàn khóa học miễn phí từ Udemy hàng ngày.

Like Fanpage