AWS Master Class: Databases In The Cloud With AWS RDS

This is share svg Chia sẻ với mọi người

AWS Master Class: Databases In The Cloud With AWS RDS

Learn how to plan, deploy and operate a high available and scalable mySQL database in the cloud with AWS RDS

Bạn sẽ học được:

  • Learn about AWS RDS relational database service
  • Learn how to deploy a private RDS database in a custom AWS VPC
  • Learn how to setup an RDS database in high availability mode
  • Learn how to setup an RDS database in a mutli-AZ deployment mode
  • Learn how to setup an optimal backup and recovery strategy for your AWS RDS database

Yêu cầu:

  1. Access to a free or paid account for AWS
  2. Basic knowledge about cloud computing and databases
  3. Basic knowledge about IT infrastructure setup
  4. Desire to learn something new and continuous improvement
AWS Master Class: Databases In The Cloud With AWS RDS

Cùng chuyên mục Development

Complete Wordpress Website Developer Course

Learn WordPress step by step to make beautiful blogs, websites,e-commerce sites to start your business ONLINE.

$99.99

10

88970

Lập trình C# và lập trình game với Unity cơ bản

Lập trình C# và Unity cơ bản cho người mới bắt đầu, chưa biết gì về lập trình

Miễn phí

10

3936

Học Ruby on Rails Căn Bản

Khoá học giúp bạn có cái nhìn tổng thể về Ruby on Rails và cách xây dựng một ứng dụng thực tế bằng Ruby on Rails.

Miễn phí

10

912

images/calltobg.jpg

Nhớ like Fanpage UdemyVN.net bạn nhé

Tham gia để cùng chia sẻ và nhận hàng ngàn khóa học miễn phí từ Udemy hàng ngày.

Like Fanpage