Bash Scripting, Linux and Shell Programming Complete Guide

This is share svg Chia sẻ với mọi người

Bash Scripting, Linux and Shell Programming Complete Guide

Bash scripting provides programming for the most popular operating system in the world. Linux is the most popular OS

Bạn sẽ học được:

 • Bash Scripting
 • Linux Programming
 • Shell Scripting
 • Application Programming
 • Scripting
 • Cross Platform Development
 • Terminal Commands
 • Unix Commands
 • Command Prompts
 • Semantics of General Programming
 • The Format of Coding Applications
 • All The Features of Bash Scripting

Yêu cầu:

 1. Passion For Learning Bash Scripting
 2. Basic Computer Knowledge and Skills
 3. Passion For Linux Programming
 4. Basic Knowledge of Computer Science Is Optional
Bash Scripting, Linux and Shell Programming Complete Guide

Cùng chuyên mục Development

Complete Wordpress Website Developer Course

Learn WordPress step by step to make beautiful blogs, websites,e-commerce sites to start your business ONLINE.

$99.99

10

88970

Lập trình C# và lập trình game với Unity cơ bản

Lập trình C# và Unity cơ bản cho người mới bắt đầu, chưa biết gì về lập trình

Miễn phí

10

3936

Học Ruby on Rails Căn Bản

Khoá học giúp bạn có cái nhìn tổng thể về Ruby on Rails và cách xây dựng một ứng dụng thực tế bằng Ruby on Rails.

Miễn phí

10

912

images/calltobg.jpg

Nhớ like Fanpage UdemyVN.net bạn nhé

Tham gia để cùng chia sẻ và nhận hàng ngàn khóa học miễn phí từ Udemy hàng ngày.

Like Fanpage