ChatBots: How to Make a Facebook Messenger Chat Bot in 1hr

This is share svg Chia sẻ với mọi người

ChatBots: How to Make a Facebook Messenger Chat Bot in 1hr

We will Create a Parrot Bot Together! This course is a Step by Step Guide in Building a Chat Bot for Facebook Messenger

Bạn sẽ học được:

 • Build a Chat Bot for Facebook Messenger
 • Learn how to Build a Server
 • Learn how to Deploy Bot in the Cloud
 • Learn how to connect a Bot to Facebook Messenger
 • Learn how to connect Webhooks to Facebook Messenger
 • Learn how to set up Chatbot in Fb Messenger
 • Learn how to Add Access token to Chatbot
 • Learn about Facebook Messenger Chatbot best practices
 • Learn how to manipulate what a Chatbot says
 • Intro to Artificial Intelligence in Chatbots
 • Facebook Messenger Protocol and User Interface Elements

Yêu cầu:

 1. Internet Connection & Desire to Learn is all that is needed
 2. Willingness to Learn Terminal, JS, Node.sj on their own.
ChatBots: How to Make a Facebook Messenger Chat Bot in 1hr

Cùng chuyên mục Development

Complete Wordpress Website Developer Course

Learn WordPress step by step to make beautiful blogs, websites,e-commerce sites to start your business ONLINE.

$99.99

10

88970

Lập trình C# và lập trình game với Unity cơ bản

Lập trình C# và Unity cơ bản cho người mới bắt đầu, chưa biết gì về lập trình

Miễn phí

10

3936

Học Ruby on Rails Căn Bản

Khoá học giúp bạn có cái nhìn tổng thể về Ruby on Rails và cách xây dựng một ứng dụng thực tế bằng Ruby on Rails.

Miễn phí

10

912

images/calltobg.jpg

Nhớ like Fanpage UdemyVN.net bạn nhé

Tham gia để cùng chia sẻ và nhận hàng ngàn khóa học miễn phí từ Udemy hàng ngày.

Like Fanpage