Data Analysis with Pandas and Python

This is share svg Chia sẻ với mọi người

Data Analysis with Pandas and Python

Analyze data quickly and easily with Python's powerful pandas library! All datasets included --- beginners welcome!

Bạn sẽ học được:

  • Perform a multitude of data operations in Python's popular "pandas" library including grouping, pivoting, joining and more!
  • Learn hundreds of methods and attributes across numerous pandas objects
  • Possess a strong understanding of manipulating 1D, 2D, and 3D data sets
  • Resolve common issues in broken or incomplete data sets

Yêu cầu:

  1. Basic / intermediate experience with Microsoft Excel or another spreadsheet software (common functions, vlookups, Pivot Tables etc)
  2. Basic experience with the Python programming language
  3. Strong knowledge of data types (strings, integers, floating points, booleans) etc
Data Analysis with Pandas and Python

Cùng chuyên mục Development

Lập trình C# và lập trình game với Unity cơ bản

Lập trình C# và Unity cơ bản cho người mới bắt đầu, chưa biết gì về lập trình

Miễn phí

10

3936

Học Ruby on Rails Căn Bản

Khoá học giúp bạn có cái nhìn tổng thể về Ruby on Rails và cách xây dựng một ứng dụng thực tế bằng Ruby on Rails.

Miễn phí

10

912

Phân tích số liệu với phần mềm R

Cấu trúc dữ liệu và lập trình trên phần mềm R trong phân tích và trình bày số liệu

Miễn phí

10

318

images/calltobg.jpg

Nhớ like Fanpage UdemyVN.net bạn nhé

Tham gia để cùng chia sẻ và nhận hàng ngàn khóa học miễn phí từ Udemy hàng ngày.

Like Fanpage