Database Design & Management: MySQL, Oracle & PostgreSQL

This is share svg Chia sẻ với mọi người

Database Design & Management: MySQL, Oracle & PostgreSQL

Database Design & Management: Semantic Modeling, Data Analysis, DATA MANAGEMENT In MySQL, MS SQL, Oracle & PostgreSQL

Bạn sẽ học được:

 • The Entity Relationship (= ER) Model
 • The Relational Data Model
 • Logical Database Design
 • Relational Algebra (an algebraic query Language For The Relational Model)
 • MYSQL, PostgreSQL
 • Querying and Manipulating Data
 • SQL Data Definition Language
 • Single Block Queries
 • Aggregation
 • Transaction Management and Concurrency Control
 • Database Access from a Programming Language: JDBC 5
 • Data Management
 • Data Storage and Indexing
 • File Organization and Indexes
 • Tree-structured Indexing: B+-trees
 • Hash-based Indexing
 • Indexes in PostgreSQL
 • Query Evaluation, optimization & Plans in PostgreSQL
 • Functional Dependencies and Normalization
 • System Development Life Cycle
 • Preparing Written Documentation, Visual Materials
 • Database Design
 • Database Development Process
 • Relational database design using ERD
 • Normalizing database designs
 • Object-relational design using EERD
 • Advanced SQL
 • The DBMS lifecycle

Yêu cầu:

 1. No Prior Knowledge Or Work Is Necessary To Take This Course.
 2. Pen And Paper For Precious Notes
Database Design & Management: MySQL, Oracle & PostgreSQL

Cùng chuyên mục Development

Complete Wordpress Website Developer Course

Learn WordPress step by step to make beautiful blogs, websites,e-commerce sites to start your business ONLINE.

$99.99

10

88970

Lập trình C# và lập trình game với Unity cơ bản

Lập trình C# và Unity cơ bản cho người mới bắt đầu, chưa biết gì về lập trình

Miễn phí

10

3936

Học Ruby on Rails Căn Bản

Khoá học giúp bạn có cái nhìn tổng thể về Ruby on Rails và cách xây dựng một ứng dụng thực tế bằng Ruby on Rails.

Miễn phí

10

912

images/calltobg.jpg

Nhớ like Fanpage UdemyVN.net bạn nhé

Tham gia để cùng chia sẻ và nhận hàng ngàn khóa học miễn phí từ Udemy hàng ngày.

Like Fanpage