Django Core | A Reference Guide to Core Django Concepts

This is share svg Chia sẻ với mọi người

Django Core | A Reference Guide to Core Django Concepts

Dive in deep to the core concepts behind the power Django framework written in Python. Using Django 1.10 with Python 3

Bạn sẽ học được:

 • Django Models
 • Model Instance Methods & Properties
 • Model-level field validation
 • Django Forms and Formsets
 • Form validation
 • Model Form
 • Function Based Views (FBVs)
 • Class Based Views (CBVs)
 • CRUD in Django Views (Create Retrieve Update Delete List)
 • Django Templates
 • Django translation
 • Deploying Django on a Live Server
 • Heroku, Webfaction, Linode, Digital Ocean
 • Celery + Redis for asynchronous tasks and scheduled tasks
 • and much more!
 • Requirements are Python 2.7 or 3.3 and Django 1.8 & up
 • We use Python 3 and Django 1.10 in this one

Yêu cầu:

 1. Try Django 1.8 & Up (suggested course is Try Django 1.9 as it has Try Django 1.8 too)
 2. Python knowledge is a plus (30 Days of Python is a suggested course)
Django Core | A Reference Guide to Core Django Concepts

Cùng chuyên mục Development

Complete Wordpress Website Developer Course

Learn WordPress step by step to make beautiful blogs, websites,e-commerce sites to start your business ONLINE.

$99.99

10

88970

Lập trình C# và lập trình game với Unity cơ bản

Lập trình C# và Unity cơ bản cho người mới bắt đầu, chưa biết gì về lập trình

Miễn phí

10

3936

Học Ruby on Rails Căn Bản

Khoá học giúp bạn có cái nhìn tổng thể về Ruby on Rails và cách xây dựng một ứng dụng thực tế bằng Ruby on Rails.

Miễn phí

10

912

images/calltobg.jpg

Nhớ like Fanpage UdemyVN.net bạn nhé

Tham gia để cùng chia sẻ và nhận hàng ngàn khóa học miễn phí từ Udemy hàng ngày.

Like Fanpage