Git Going Fast: One Hour Git Crash Course

This is share svg Chia sẻ với mọi người

Git Going Fast: One Hour Git Crash Course

Learn the key concepts and basic workflow for Git and GitHub with this easy to follow, top rated, bootcamp-style course!

Bạn sẽ học được:

  • Learn the key concepts of the Git source control system
  • Step through the entire basic Git workflow
  • Configure SSH for authentication
  • Create and use a remote repository on GitHub

Yêu cầu:

  1. Basic computer skills
  2. Ability to install software on your computer
  3. Admin rights may be required for software installation
Git Going Fast: One Hour Git Crash Course

Cùng chuyên mục Development

Complete Wordpress Website Developer Course

Learn WordPress step by step to make beautiful blogs, websites,e-commerce sites to start your business ONLINE.

$99.99

10

88970

Lập trình C# và lập trình game với Unity cơ bản

Lập trình C# và Unity cơ bản cho người mới bắt đầu, chưa biết gì về lập trình

Miễn phí

10

3936

Học Ruby on Rails Căn Bản

Khoá học giúp bạn có cái nhìn tổng thể về Ruby on Rails và cách xây dựng một ứng dụng thực tế bằng Ruby on Rails.

Miễn phí

10

912

images/calltobg.jpg

Nhớ like Fanpage UdemyVN.net bạn nhé

Tham gia để cùng chia sẻ và nhận hàng ngàn khóa học miễn phí từ Udemy hàng ngày.

Like Fanpage