How to become a Game Artist, Designer, or Developer!

This is share svg Chia sẻ với mọi người

How to become a Game Artist, Designer, or Developer!

Everything you need to know to start & succeed in the game industry or as a indie game developer.

Bạn sẽ học được:

  • How video games are made - Game development life-cycle
  • Roles & Fields of the game industry
  • Tools & Software for game development
  • How to create games without writing a single line of code
  • The difference between creating games for the love or the money

Yêu cầu:

  1. No
How to become a Game Artist, Designer, or Developer!

Cùng chuyên mục Development

Complete Wordpress Website Developer Course

Learn WordPress step by step to make beautiful blogs, websites,e-commerce sites to start your business ONLINE.

$99.99

10

88970

Lập trình C# và lập trình game với Unity cơ bản

Lập trình C# và Unity cơ bản cho người mới bắt đầu, chưa biết gì về lập trình

Miễn phí

10

3936

Học Ruby on Rails Căn Bản

Khoá học giúp bạn có cái nhìn tổng thể về Ruby on Rails và cách xây dựng một ứng dụng thực tế bằng Ruby on Rails.

Miễn phí

10

912

images/calltobg.jpg

Nhớ like Fanpage UdemyVN.net bạn nhé

Tham gia để cùng chia sẻ và nhận hàng ngàn khóa học miễn phí từ Udemy hàng ngày.

Like Fanpage