JavaScript and ES6 Challenges - Do you know JavaScript?

This is share svg Chia sẻ với mọi người

JavaScript and ES6 Challenges - Do you know JavaScript?

Solve different JavaScript challenges yourself. Destructuring, hoisting, , IIFEs, closures, classes, let and much more

Bạn sẽ học được:

 • Solve different JavaScript challenges and understand solution for each challenge
 • Understand ES6 classes, arrow functions, const and let
 • Use ES6 destructuring of objects and arrays
 • Learn how JavaScript and ES6 work under the hood
 • Learn how to create not "shallow" but "true" copy of the Array or Object
 • Understand what is variables hoisting and closure
 • Understand purpose of the default function parameters and their difference from the function arguments
 • Learn what is IIFE (Immediately Invoked Function Expressions) and use them appropriately to dispose internal functions
 • Explain difference between rest and spread operators and their appropriate usage
 • Implement template literals instead of traditional strings concatenation
 • Learn how to properly iterate Objects and Arrays
 • Implement array helper methods such as forEach and reduce

Yêu cầu:

 1. Basic JavaScript knowledge
 2. Mac or PC with any text editor, preferably Atom
JavaScript and ES6 Challenges - Do you know JavaScript?

Cùng chuyên mục Development

Lập trình C# và lập trình game với Unity cơ bản

Lập trình C# và Unity cơ bản cho người mới bắt đầu, chưa biết gì về lập trình

Miễn phí

10

3936

Học Ruby on Rails Căn Bản

Khoá học giúp bạn có cái nhìn tổng thể về Ruby on Rails và cách xây dựng một ứng dụng thực tế bằng Ruby on Rails.

Miễn phí

10

912

Phân tích số liệu với phần mềm R

Cấu trúc dữ liệu và lập trình trên phần mềm R trong phân tích và trình bày số liệu

Miễn phí

10

318

images/calltobg.jpg

Nhớ like Fanpage UdemyVN.net bạn nhé

Tham gia để cùng chia sẻ và nhận hàng ngàn khóa học miễn phí từ Udemy hàng ngày.

Like Fanpage