Learn MongoDB with PHP, PHP Basics & Advanced, Git, JSON,XML

This is share svg Chia sẻ với mọi người

Learn MongoDB with PHP, PHP Basics & Advanced, Git, JSON,XML

Master yourself in MongoDB with Hands-on Practical Examples, Learn PHP Basics & Advanced, Work with Git, JSON and XML

Bạn sẽ học được:

  • Feel flexbile to work with MongoDB, Perform Basic and Advanced queries in MongoDB
  • Build real life application using MongoDB and PHP
  • Understand how MongoDB stores data

Yêu cầu:

  1. No prior knowledge required
Learn MongoDB with PHP, PHP Basics & Advanced, Git, JSON,XML

Cùng chuyên mục Development

Lập trình C# và lập trình game với Unity cơ bản

Lập trình C# và Unity cơ bản cho người mới bắt đầu, chưa biết gì về lập trình

Miễn phí

10

3936

Học Ruby on Rails Căn Bản

Khoá học giúp bạn có cái nhìn tổng thể về Ruby on Rails và cách xây dựng một ứng dụng thực tế bằng Ruby on Rails.

Miễn phí

10

912

Phân tích số liệu với phần mềm R

Cấu trúc dữ liệu và lập trình trên phần mềm R trong phân tích và trình bày số liệu

Miễn phí

10

318

images/calltobg.jpg

Nhớ like Fanpage UdemyVN.net bạn nhé

Tham gia để cùng chia sẻ và nhận hàng ngàn khóa học miễn phí từ Udemy hàng ngày.

Like Fanpage