Learn Ruby on Rails from Scratch

This is share svg Chia sẻ với mọi người

Learn Ruby on Rails from Scratch

A complete guide to master Ruby and Rails framework

Bạn sẽ học được:

  • By the end of the course you will be able to create websites and websolutions using Ruby on rails
  • You will be able to work on Rails project in your company or as freelancer
  • You will be able to understand the concepts underlying this powerful web framework
  • You will be able to master the Ruby Programming Language

Yêu cầu:

  1. All software will be free to download and will be discussed in the course
  2. You will need a modern browser like chrome and a PC with either Windows or Linux operating system
Learn Ruby on Rails from Scratch

Cùng chuyên mục Development

Lập trình C# và lập trình game với Unity cơ bản

Lập trình C# và Unity cơ bản cho người mới bắt đầu, chưa biết gì về lập trình

Miễn phí

10

3936

Học Ruby on Rails Căn Bản

Khoá học giúp bạn có cái nhìn tổng thể về Ruby on Rails và cách xây dựng một ứng dụng thực tế bằng Ruby on Rails.

Miễn phí

10

912

Phân tích số liệu với phần mềm R

Cấu trúc dữ liệu và lập trình trên phần mềm R trong phân tích và trình bày số liệu

Miễn phí

10

318

images/calltobg.jpg

Nhớ like Fanpage UdemyVN.net bạn nhé

Tham gia để cùng chia sẻ và nhận hàng ngàn khóa học miễn phí từ Udemy hàng ngày.

Like Fanpage