Learn Ruby Testing

This is share svg Chia sẻ với mọi người

Learn Ruby Testing

Master Complete Ruby Testing and become a good software tester

Bạn sẽ học được:

  • Master the fundamentals of Ruby Testing
  • Get hands-on experience on testing tools
  • Learn about Watir WebDriver and Selenium Ruby WebDriver
  • Understand how to use minitest in Ruby
  • Verify text and locate web elements
  • Take screenshots and find elements CSS Selectors

Yêu cầu:

  1. Basic knowledge on testing
  2. Familiarity with Java and JUnit
Learn Ruby Testing

Cùng chuyên mục Development

Lập trình C# và lập trình game với Unity cơ bản

Lập trình C# và Unity cơ bản cho người mới bắt đầu, chưa biết gì về lập trình

Miễn phí

10

3936

Học Ruby on Rails Căn Bản

Khoá học giúp bạn có cái nhìn tổng thể về Ruby on Rails và cách xây dựng một ứng dụng thực tế bằng Ruby on Rails.

Miễn phí

10

912

Phân tích số liệu với phần mềm R

Cấu trúc dữ liệu và lập trình trên phần mềm R trong phân tích và trình bày số liệu

Miễn phí

10

318

images/calltobg.jpg

Nhớ like Fanpage UdemyVN.net bạn nhé

Tham gia để cùng chia sẻ và nhận hàng ngàn khóa học miễn phí từ Udemy hàng ngày.

Like Fanpage