Learn SASS: from beginner to expert

This is share svg Chia sẻ với mọi người

Learn SASS: from beginner to expert

Everything you need to know about SASS. Level up your CSS and get better results faster with SASS!

Bạn sẽ học được:

  • Use advanced SASS & SCSS correctly
  • Have organized styling code
  • Use SASS in your web applications, professionally or as a hobby

Yêu cầu:

  1. Basic HTML knowledge
  2. Basic CSS knowledge
Learn SASS: from beginner to expert

Cùng chuyên mục Development

Complete Wordpress Website Developer Course

Learn WordPress step by step to make beautiful blogs, websites,e-commerce sites to start your business ONLINE.

$99.99

10

88970

Lập trình C# và lập trình game với Unity cơ bản

Lập trình C# và Unity cơ bản cho người mới bắt đầu, chưa biết gì về lập trình

Miễn phí

10

3936

Học Ruby on Rails Căn Bản

Khoá học giúp bạn có cái nhìn tổng thể về Ruby on Rails và cách xây dựng một ứng dụng thực tế bằng Ruby on Rails.

Miễn phí

10

912

images/calltobg.jpg

Nhớ like Fanpage UdemyVN.net bạn nhé

Tham gia để cùng chia sẻ và nhận hàng ngàn khóa học miễn phí từ Udemy hàng ngày.

Like Fanpage