Master Ethical Hacking with Python!

This is share svg Chia sẻ với mọi người

Master Ethical Hacking with Python!

Learn ethical hacking, penetration testing and network security while working on Python coding projects!

Bạn sẽ học được:

 • Ethical Hacking
 • Python Programming
 • Penetration Testing
 • Network Security
 • Port and Vulnerability Scanning
 • SSH and FTP Attacks
 • Password Cracking
 • Sniffers, Flooders and Spoofers
 • DNS Spoofing
 • Network Analysis
 • Multi-functioning Reverse Shell

Yêu cầu:

 1. A basic understanding of ethical hacking related concepts.
 2. An eager and open mind!
Master Ethical Hacking with Python!

Cùng chuyên mục Development

Complete Wordpress Website Developer Course

Learn WordPress step by step to make beautiful blogs, websites,e-commerce sites to start your business ONLINE.

$99.99

10

88970

Lập trình C# và lập trình game với Unity cơ bản

Lập trình C# và Unity cơ bản cho người mới bắt đầu, chưa biết gì về lập trình

Miễn phí

10

3936

Học Ruby on Rails Căn Bản

Khoá học giúp bạn có cái nhìn tổng thể về Ruby on Rails và cách xây dựng một ứng dụng thực tế bằng Ruby on Rails.

Miễn phí

10

912

images/calltobg.jpg

Nhớ like Fanpage UdemyVN.net bạn nhé

Tham gia để cùng chia sẻ và nhận hàng ngàn khóa học miễn phí từ Udemy hàng ngày.

Like Fanpage