Net DevOps: Cisco  Python, Automation, NETCONF, SDN, Docker

This is share svg Chia sẻ với mọi người

Net DevOps: Cisco Python, Automation, NETCONF, SDN, Docker

Learn Cisco Network DevOps: ACI, Ansible, Python, SDN, Kubernetes, Docker, Containers, NETCONF, includes free labs!

Bạn sẽ học được:

  • Learn what NetDevOps is
  • Learn about Kubernetes
  • Lean which is better? Python or Ansible
  • Learn about SDN
  • Learn about Cisco ACI

Yêu cầu:

  1. At least CCNA or CCNP level knowledge
  2. Some experience in networking
  3. Desire to learn the future of networking
Net DevOps: Cisco  Python, Automation, NETCONF, SDN, Docker

Cùng chuyên mục Development

Complete Wordpress Website Developer Course

Learn WordPress step by step to make beautiful blogs, websites,e-commerce sites to start your business ONLINE.

$99.99

10

88970

Lập trình C# và lập trình game với Unity cơ bản

Lập trình C# và Unity cơ bản cho người mới bắt đầu, chưa biết gì về lập trình

Miễn phí

10

3936

Học Ruby on Rails Căn Bản

Khoá học giúp bạn có cái nhìn tổng thể về Ruby on Rails và cách xây dựng một ứng dụng thực tế bằng Ruby on Rails.

Miễn phí

10

912

images/calltobg.jpg

Nhớ like Fanpage UdemyVN.net bạn nhé

Tham gia để cùng chia sẻ và nhận hàng ngàn khóa học miễn phí từ Udemy hàng ngày.

Like Fanpage