Python and PHP Killer Programming Bundle

This is share svg Chia sẻ với mọi người

Python and PHP Killer Programming Bundle

Learn Python and PHP in This Killer Bundle Course!

Bạn sẽ học được:

 • Python From Beginner To Advanced
 • PHP From Beginner To Advanced
 • Programming Concepts Applicable To Any Programming Language
 • Object Oriented Programming
 • Conditional If/Else & Comparisons
 • Variables, and Data Types
 • While and For Loops
 • Conditional If/Else & Comparisons
 • Functions, Modules, & Classes
 • And More!

Yêu cầu:

 1. No programming skills or special tools are necessary to take this course
 2. You just need a computer with Internet access and a Web Browser
 3. We'll download Python for Free and Use a Free PHP Online Dev Environment
Python and PHP Killer Programming Bundle

Cùng chuyên mục Development

Lập trình C# và lập trình game với Unity cơ bản

Lập trình C# và Unity cơ bản cho người mới bắt đầu, chưa biết gì về lập trình

Miễn phí

10

3936

Học Ruby on Rails Căn Bản

Khoá học giúp bạn có cái nhìn tổng thể về Ruby on Rails và cách xây dựng một ứng dụng thực tế bằng Ruby on Rails.

Miễn phí

10

912

Phân tích số liệu với phần mềm R

Cấu trúc dữ liệu và lập trình trên phần mềm R trong phân tích và trình bày số liệu

Miễn phí

10

318

images/calltobg.jpg

Nhớ like Fanpage UdemyVN.net bạn nhé

Tham gia để cùng chia sẻ và nhận hàng ngàn khóa học miễn phí từ Udemy hàng ngày.

Like Fanpage