Scrum Certification Prep +Scrum Master+ Agile Scrum Training

This is share svg Chia sẻ với mọi người

Scrum Certification Prep +Scrum Master+ Agile Scrum Training

Overview of Scrum Agile project management+common questions & tips to pass scrum . org ONLINE Scrum Master Certification

Bạn sẽ học được:

 • Learn what scrum is and why it is so powerful for delivering even the most complex project on time.
 • Feel confident in sitting the Scrum Open Assessment prior to sitting Scrum Certification
 • $$$£££ Learn how to get a scrum certification WITHOUT paying thousands of dollars
 • Explain what the Scrum practices are
 • Understand techniques to deliver your project on time
 • Explain the difference between Agile and Scrum
 • Explain what the Waterfall Model is and Why it is less flexible than Agile
 • Understand what Agile is & How it differs from Scrum
 • Explain the difference between roles, events and artefacts
 • Understand what was updated in the 2013 scrum guide

Yêu cầu:

 1. There are no pre-requesites for this course. I explain everything from the ground up
Scrum Certification Prep +Scrum Master+ Agile Scrum Training

Cùng chuyên mục Development

Lập trình C# và lập trình game với Unity cơ bản

Lập trình C# và Unity cơ bản cho người mới bắt đầu, chưa biết gì về lập trình

Miễn phí

10

3936

Học Ruby on Rails Căn Bản

Khoá học giúp bạn có cái nhìn tổng thể về Ruby on Rails và cách xây dựng một ứng dụng thực tế bằng Ruby on Rails.

Miễn phí

10

912

Phân tích số liệu với phần mềm R

Cấu trúc dữ liệu và lập trình trên phần mềm R trong phân tích và trình bày số liệu

Miễn phí

10

318

images/calltobg.jpg

Nhớ like Fanpage UdemyVN.net bạn nhé

Tham gia để cùng chia sẻ và nhận hàng ngàn khóa học miễn phí từ Udemy hàng ngày.

Like Fanpage