The Complete 2018 Fullstack Web Developer Course

This is share svg Chia sẻ với mọi người

The Complete 2018 Fullstack Web Developer Course

Learn HTML, HTML5, CSS, CSS3, JavaScript, PHP, jQuery, Ajax & MySQL from scratch! Build a login system at the end!

Bạn sẽ học được:

 • Learn HTML5, CSS3, Vanilla JS, jQuery, Raw Ajax, PHP and MySQL all from scratch
 • Get a free 180 page CSS3 eBook
 • Create a Login/Registration/Members-Only website from Scratch
 • Learn JavaScript from scratch
 • Learn how to use jQuery
 • Learn how to Ajax works and how to use it
 • Learn PHP for server code execution
 • Learn MySQL for saving data (databases)
 • Build a Login/Registration/Members-only website, just like Facebook
 • Get a job as a junior backend web developer
 • Get a job as a junior frontend web developer
 • Learn the LAMP Stack: Linux, Apache, PHP and MySQL

Yêu cầu:

 1. Must be willing to learn.
 2. Must be able to put in 5 minutes per day (that's all it takes!)
 3. Must have a computer, editor and browser (I'll help you get setup with those)
The Complete 2018 Fullstack Web Developer Course

Cùng chuyên mục Development

Complete Wordpress Website Developer Course

Learn WordPress step by step to make beautiful blogs, websites,e-commerce sites to start your business ONLINE.

$99.99

10

88970

Lập trình C# và lập trình game với Unity cơ bản

Lập trình C# và Unity cơ bản cho người mới bắt đầu, chưa biết gì về lập trình

Miễn phí

10

3936

Học Ruby on Rails Căn Bản

Khoá học giúp bạn có cái nhìn tổng thể về Ruby on Rails và cách xây dựng một ứng dụng thực tế bằng Ruby on Rails.

Miễn phí

10

912

images/calltobg.jpg

Nhớ like Fanpage UdemyVN.net bạn nhé

Tham gia để cùng chia sẻ và nhận hàng ngàn khóa học miễn phí từ Udemy hàng ngày.

Like Fanpage