The Complete Kotlin Developer Course: Become A Pro!

This is share svg Chia sẻ với mọi người

The Complete Kotlin Developer Course: Become A Pro!

The Most Comprehensive Kotlin Course! Packed With Everything You Need To Know To Become A Professional Kotlin Developer!

Bạn sẽ học được:

  • How To Install And Use Intellij (The Best IDE For Java and Kotlin)
  • Learn And Understand Kotlin - The New Java Based Language Officially Supported By Google!
  • Understand The Concepts Of Kotlin And How It Relates With Java
  • Learn And Understand The Basics Of Object-Oriented Programming
  • How To Convert Java Code To Kotlin And Vice Versa
  • How To Install Android Studio
  • How To Develop Android Apps With Kotlin

Yêu cầu:

  1. This course requires no prior programming experience
  2. Basic Computer Knowledge On Software Installation
The Complete Kotlin Developer Course: Become A Pro!

Cùng chuyên mục Development

Lập trình C# và lập trình game với Unity cơ bản

Lập trình C# và Unity cơ bản cho người mới bắt đầu, chưa biết gì về lập trình

Miễn phí

10

3936

Học Ruby on Rails Căn Bản

Khoá học giúp bạn có cái nhìn tổng thể về Ruby on Rails và cách xây dựng một ứng dụng thực tế bằng Ruby on Rails.

Miễn phí

10

912

Phân tích số liệu với phần mềm R

Cấu trúc dữ liệu và lập trình trên phần mềm R trong phân tích và trình bày số liệu

Miễn phí

10

318

images/calltobg.jpg

Nhớ like Fanpage UdemyVN.net bạn nhé

Tham gia để cùng chia sẻ và nhận hàng ngàn khóa học miễn phí từ Udemy hàng ngày.

Like Fanpage