The Complete Python 3 Course: Beginner to Advanced!

This is share svg Chia sẻ với mọi người

The Complete Python 3 Course: Beginner to Advanced!

Learn Python with projects covering game & web development, web scraping, MongoDB, Django, PyQt, and data visualization!

Bạn sẽ học được:

 • Install Python
 • Setup an IDE
 • Use programming fundamentals to build a calculator
 • Use advanced Python concepts to code a RPG
 • Find additional packages to expand the functionality of Python
 • Install essential modules
 • Code an app for web scraping
 • Create a NoSQL database using PyMongo
 • Create web apps using Web.py
 • Django web server setup
 • Live troubleshooting

Yêu cầu:

 1. Download Python (FREE)
 2. Setup PyCharm or some other IDE (FREE)
 3. Download various open source packages to follow along with the tutorials
The Complete Python 3 Course: Beginner to Advanced!

Cùng chuyên mục Development

Complete Wordpress Website Developer Course

Learn WordPress step by step to make beautiful blogs, websites,e-commerce sites to start your business ONLINE.

$99.99

10

88970

Lập trình C# và lập trình game với Unity cơ bản

Lập trình C# và Unity cơ bản cho người mới bắt đầu, chưa biết gì về lập trình

Miễn phí

10

3936

Học Ruby on Rails Căn Bản

Khoá học giúp bạn có cái nhìn tổng thể về Ruby on Rails và cách xây dựng một ứng dụng thực tế bằng Ruby on Rails.

Miễn phí

10

912

images/calltobg.jpg

Nhớ like Fanpage UdemyVN.net bạn nhé

Tham gia để cùng chia sẻ và nhận hàng ngàn khóa học miễn phí từ Udemy hàng ngày.

Like Fanpage