Try AngularJS: Beginner's Guide to Front End Web Development

This is share svg Chia sẻ với mọi người

Try AngularJS: Beginner's Guide to Front End Web Development

Built and managed by Google, AngularJS is one of the most powerful front-end frameworks in the world.

Bạn sẽ học được:

  • Build a basic AngularJS Web Application
  • Know the fundamentals of AngularJS
  • Learn about the powerful AngularJS concept known as "directives"
  • Understand concepts like Data-binding
  • Running a local web server to handle URL Routing in AngularJS

Yêu cầu:

  1. We go step-by-step so some HTML skills are helpful but not 100% needed for successful completion
  2. Basic Javascript is helpful
  3. Basic HTML is helpful
  4. Basic CSS is helpful
Try AngularJS: Beginner's Guide to Front End Web Development

Cùng chuyên mục Development

Complete Wordpress Website Developer Course

Learn WordPress step by step to make beautiful blogs, websites,e-commerce sites to start your business ONLINE.

$99.99

10

88970

Lập trình C# và lập trình game với Unity cơ bản

Lập trình C# và Unity cơ bản cho người mới bắt đầu, chưa biết gì về lập trình

Miễn phí

10

3936

Học Ruby on Rails Căn Bản

Khoá học giúp bạn có cái nhìn tổng thể về Ruby on Rails và cách xây dựng một ứng dụng thực tế bằng Ruby on Rails.

Miễn phí

10

912

images/calltobg.jpg

Nhớ like Fanpage UdemyVN.net bạn nhé

Tham gia để cùng chia sẻ và nhận hàng ngàn khóa học miễn phí từ Udemy hàng ngày.

Like Fanpage