Tweetme | Build a Twitter-like app step by step with Django

This is share svg Chia sẻ với mọi người

Tweetme | Build a Twitter-like app step by step with Django

Learn Django 1.10, jQuery, and Bootstrap step by step by building a real project that works like Twitter!

Bạn sẽ học được:

  • Build a real service like Twitter.com
  • A deeper understanding of Django
  • Build projects that rely on an API using the Django Rest Framework
  • Working with AJAX and jQuery
  • Auto-generate hashtags and hashtag filter (#yourtag)
  • Build projects using Django 1.10
  • Integrate Bootstrap (getbootstrap.com) as a front end framework

Yêu cầu:

  1. Try Django 1.8 & Up (our courses)
  2. 30 Days of Python (not required but highly recommended)
Tweetme | Build a Twitter-like app step by step with Django

Cùng chuyên mục Development

Complete Wordpress Website Developer Course

Learn WordPress step by step to make beautiful blogs, websites,e-commerce sites to start your business ONLINE.

$99.99

10

88970

Lập trình C# và lập trình game với Unity cơ bản

Lập trình C# và Unity cơ bản cho người mới bắt đầu, chưa biết gì về lập trình

Miễn phí

10

3936

Học Ruby on Rails Căn Bản

Khoá học giúp bạn có cái nhìn tổng thể về Ruby on Rails và cách xây dựng một ứng dụng thực tế bằng Ruby on Rails.

Miễn phí

10

912

images/calltobg.jpg

Nhớ like Fanpage UdemyVN.net bạn nhé

Tham gia để cùng chia sẻ và nhận hàng ngàn khóa học miễn phí từ Udemy hàng ngày.

Like Fanpage