Xamarin Forms for Android and iOS Native Development

This is share svg Chia sẻ với mọi người

Xamarin Forms for Android and iOS Native Development

Build your First Entirely Native Mobile Apps for Android and iOS using Xamarin Forms, C#, and XAML. Then include SQLite!

Bạn sẽ học được:

  • Create your First Mobile Apps with Xamarin!
  • 100% Share C# and XAML code between Android and iOS
  • Build Native apps that share 100% code between platforms
  • Implement SQLite inside your mobile apps

Yêu cầu:

  1. You require some experience in programming
  2. You need a Mac computer of some sorts for iOS development (options are discussed inside)
  3. You need either a Mac or Windows computer for most of the work
Xamarin Forms for Android and iOS Native Development

Cùng chuyên mục Development

Complete Wordpress Website Developer Course

Learn WordPress step by step to make beautiful blogs, websites,e-commerce sites to start your business ONLINE.

$99.99

10

88970

Lập trình C# và lập trình game với Unity cơ bản

Lập trình C# và Unity cơ bản cho người mới bắt đầu, chưa biết gì về lập trình

Miễn phí

10

3936

Học Ruby on Rails Căn Bản

Khoá học giúp bạn có cái nhìn tổng thể về Ruby on Rails và cách xây dựng một ứng dụng thực tế bằng Ruby on Rails.

Miễn phí

10

912

images/calltobg.jpg

Nhớ like Fanpage UdemyVN.net bạn nhé

Tham gia để cùng chia sẻ và nhận hàng ngàn khóa học miễn phí từ Udemy hàng ngày.

Like Fanpage